HERMORAUN.io

Transkriptio Suomen Kemistiseuran kokouskutsusta 1944

Julkaisin blogissani vanhojen valokuvien joukosta löytämäni Suomen Kemistiseuran vuosikokouskutsun vuodelta 1944. Alla on sen transkriptio.

Finska Kemistsamfundet

sammanträder till ordinarie möte onsdagen den 22 mars kl. 18.30 (precis) i Ständerhuset, borgar-ståndets plenisal (rum 20).

Program

Årsberättelse, revisionsberättelse, och decharge 1943.

Meddelande om donationer och beslut om dess användning.

Val av nya medlemmar.

Event. andra ärender.

Föredrag.

Supé å (sic) Hotel Societetshuset.
Sekreteraren

G.J. Östling: Adolf Moberg.
T. Enkvist: Ett säreget fall av autokatalys vid katalytisk avspjäkning av kolmonoxid ur formamid.

Suomen Kemistiseuran

varsinainen kokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 22 pnä klo 18.30 (tasan) Säätytalossa,porvarisäädyn istuntosalissa (huone 20).

Ohjelma

Vuosikertomus,tilintarkastuskertomus, vastuuvapaus 1943.

Tiedoitus lahjoituksista ja päätös niiden käytöstä.

Uusien jäsenten vaali.

Muita mahd. esiintyviä asioita.

Esitelmiä.

Illalliset Hotelli Seurahuoneessa.
Sihteeri.