Assert self

break from global yield try in class, finally raise in import while return is None, as with True? def not

Lue lisää

Tein pienen Python-skriptin, joka generoi kaikki sanat muotoa (C)VCinA, jossa C on mikä tahansa konsonantti, V mikä tahansa vokaali sekä A joko a tai ä vokaalisoinnusta riippuen. Tällaisia sanoja ovat siis esim. ininä, tutina, ähinä, lorina. Monet niistä ovat onomatopoeettisia, siis ääntä kuvaavia, toiset taas muulla tavalla deskriptiivisiä tai affektisia. Nämä sanat ovat aika epämääräinen joukko. Skriptin generoimista sanoista osa on toki jotain ihan muuta. Halusin selvittää, kuinka suuri osa on mitäkin.

Lue lisää

Kirjoittajan kuva

Ronja Koistinen

ATK-tyyppi, vapaa toimittaja, valokuvaaja, haaveilija

tietotekniikka-asiantuntija, vapaa toimittaja

Suomi