Olen tässä kevään aikana rakennellut itselleni tiedostopalvelimen. Siinä on käyttöjärjestelmänä Debian 9. mdadm ja muutamat cronjobit lähettävät ajoittain postia, jonka lukeminen komentoriviltä on vähän nihkeää.

Tässä lyhyt kuvaus, miten sain sähköpostit varsinaisessa käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseeni.


  1. Ensin asennetaan palvelimelle Postfix. Tämä varmasti onnistuisi myös Debianin mukana tulevalla Eximillä, mutta Postfixilla tuntui onnistuvan helpommin.

# apt install postfix

  1. Postfixin asennuksen yhteydessä valitaan konfiguraatiotyypiksi ”Internet with smarthost”.

  2. Editoidaan tiedostoa /etc/aliases ja varmistetaan, että root-käyttäjän postit ohjataan halutulle käyttäjälle. Itse kirjoitin rivin:

root: ronja

  1. Päivitetään aliakset:

# newaliases

  1. Luodaan tiedosto /etc/postfix/relay_passwords, johon laitetaan ulosmenevää postia varten SMTP-palvelimen tiedot. (Tätä kohtaa ei tarvita, jos SMTP-palvelin ei edellytä autentikointia.)

mail.example.com käyttäjänimi:salasana

  1. Asetetaan tiukat oikeudet edellä luodulle tiedostolle ja generoidaan siitä Postfix-hakutaulu:

# chmod 0600 /etc/postfix/relay_passwords # postmap /etc/postfix/relay_passwords

  1. Laaditaan tiedosto /etc/postfix/generic, jossa listataan ulosmenevää postia varten haluttujen käyttäjien sähköpostiosoitteet.

ronja@localhost.lan ronja@example.com

  1. Generoidaan myös tälle hakutaulu:

# postmap /etc/postfix/generic

  1. Laitetaan tiedostoon /etc/postfix/main.cf seuraavat rivit:

relayhost = [mail.example.com]:587 smtp_use_tls = yes

# Näitä ei tarvita, jos SMTP-palvelimelle ei tarvitse autentikoitua: smtp_sasl_auth_enable = yes smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/relay_passwords smtp_sasl_security_options=noanonymous

smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic

  1. Lopuksi käsketään Postfixin ladata konfiguraationsa uudelleen:

# postfix reload

Tiedosto /etc/postfix/generic (ja smtp_generic_maps konfiguraatiossa) auttaa Postfixiä muuntamaan lähtevien postien From:- kentän sisällön siten, että vastaanottava SMTP-palvelin suostuu ottamaan postin vastaan. Useimmat palveluntarjoajien palvelimet eivät huoli posteja, jotka tulevat sellaisista osoitteista kuin ville@kotikone.localdomain.

Nyt cronjobien tulosteet tulevat minulle nätisti samaan osoitteeseen kuin kaikki muutkin postini ja voin lukea ne mukavasti Thunderbirdillä.